ZIDDINI BUL Etkinliği

Ders/Sınıf: İlkokul  -  Türkçe -  3. Sınıf
Ünite: T.3.3. OKUMA
Kazanım: T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
Kazanım Açıklaması: Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
Materyal: Zıt anlamlı kelimelerin yazdığı kartlar, yap boz parçaları şeklinde hazırlanmış zıt anlamlı kelimeler kartları
Etkinlik Süresi: 40+40 dakika
Etkinlik Adı: ZIDDINI BUL
Uygulama Alanı: Sınıf İçi,  Okul İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Tahtaya zıt anlamlı kelimelerin yer aldığı iki cümle yazılır. Kelimeler arasındaki anlam ilişkisi sorgulanır.Örnek vermeleri istenir.Öğrenciler gruplara ayrılır. Yap-boz şeklinde hazırlanmış zıt anlamlı kelimeler dağıtılır. Öğrenciler kelimenin zıddını bularak yapboz parçalarını eşleştirmeye çalışır. Hızlı ve doğru yapan grup kazanır. Okuma metninde (YENİ KIRMIZI TOPUM) zıt anlamı olan kelimeleri bulup altını çizmeleri istenir. Zıt anlamlısını altına yazması istenir. Bahçede zıddını bul oyunu oynanır. (Oyun: Öğrenciler  5 metre arayla karşılıklı sıralar halinde dizilir. 1. gruptaki her öğrenciye  zıt anlamlı kelimenin yazdığı A5 boyutunda kartlar dağıtılır. Kelimenin zıddı yazan kartlar diğer gruptaki öğrencilere dağıtılır. Başlama komutu ile her öğrenci elindeki kartta yazan kelimenin zıddının yazılı olduğu öğrenciyi bulmaya çalışır.İlk bulan kazanır. Dersin sonunda dağıtılan çalışma kağıdındaki kelimelerin zıddını yazmaları istenir.

Etkinlik Fotoğrafları: