MATYAP Etkinliği

Ders/Sınıf: Ortaokul  -  Matematik -  8. Sınıf
Ünite: 4. Ünite
Kazanım: M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
Kazanım Açıklaması: Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
Materyal: GeoGebra (matematik yazılımı), karton, yapıştırıcı, hazırlanan dörtlü yapboz parçaları
Etkinlik Süresi: 120 dk (üç ders saati) dakika
Etkinlik Adı: MATYAP
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

İlk aşamada kazanımın açıklamalarında belirtildiği üzere öğrencilere teknoloji destekli bir öğrenme ortamı sunulmalıdır. Bunun yanında GeoGebra yazılımını kullanmaya aşina olmaları gerekmektedir.  Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılarak ders başlatılmalıdır. İkinci aşamada öğrencilere yazılımda sırasıyla eğimi sıfır (ör. y=5), eğimi tanımsız (ör. x=4), eğimi negatif (ör. y=2-x), eğimi pozitif (ör. y=2+x) doğrularını oluşturmaları istenir. Örnek durumlar süreçte arttırılabilir. Oluşturdukları doğruların eğimlerinin programa hesaplatılması istenir. Program öğrencilere çizdikleri doğruların eğimlerini, doğru denklemlerini, üzerinde belirledikleri noktaları aynı anda sunabilmektedir. Öğrenciler çizdikleri doğruların yönlerini değiştirip eğimlerindeki değişimi buna bağlı doğru denklemlerinde oluşan değişimleri görme fırsatına sahip olmaktadırlar. Bu duruma paralel olarak öğrencilere doğru denkleminde eğim ile doğrunun grafiğinde eğim ifadeleri arasında ilişkiyi keşfetme imkanı tanınmış olur. Süreçte öğrencilere rehberlik edilir. Son aşamada öğrencilerin keşfettikleri sınıf ortamında tartışılır öğrenim süreci sona erer. 

 

Değerlendirme sürecinde MATYAP etkinliği kullanılır. Birinci aşamada öğrencilere etkinlik tanıtılır. MATYAP 6 adet dörtlü yapboz grubu yani toplamda 24 yapboz parçasından oluşmaktadır. Dörtlü gruplardaki yapbozların her bir parçasında sırasıyla doğru denklemi, doğrunun üzerindeki noktalar, doğrunun grafiği ve eğimi bulunmaktadır. Bu parçaların doğru bir şekilde bir araya getirilerek her biri dört parçadan oluşan altı tane yapboz yapmaları beklenmektedir. Sınıf üçerli veya dörderli gruplara ayrılır. Gruplara yapboz parçaları, karton ve yapıştırıcı verilir. Doğru bir şekilde parçaları birleştirip yapıştırmaları istenir. Yaptıkları çalışmalar ders içi etkinlik panolarında sergilenir. Süreç sonunda öğrencilerin eğim konusuna ilişkin bilgileri değerlendirilmiş olur.

Etkinlik Fotoğrafları: