DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Etkinliği

Ders/Sınıf: Ortaokul  -  Sosyal Bilgiler -  5. Sınıf
Ünite: 2. KÜLTÜR VE MİRAS
Kazanım: SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
Kazanım Açıklaması: Çevresindeki doğal varlık, tarihî mekân, tarihî eser ve tarihî nesnelere örnekler vererek bunları tanıtır.
Materyal: Rize haritası ‘‘Dilsiz Harita’’, Rize’nin doğal varlıkları ve tarihi mekanlarının fotoğrafları, boya kalemleri, kurşun kalem, silgi
Etkinlik Süresi: 40+40 dakika
Etkinlik Adı: DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ
Uygulama Alanı: Okul Dışı
Etkinliğin Uygulanması:

Sosyal Bilgiler ders kazanımı için “Okulum Rize” okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Rize Etnografya Müzesi'ne gidildi. Öğrencilerimiz tarihi bir mekânda yer alan tarihi eser ve nesneleri inceledi. Tarihi eser ve nesnelerin incelenmesinden sonra Müzenin bahçesinde öğrencilerimiz iki gruba ayrıldı. Öğrencilerimize Rize’nin doğal varlıkları ile tarihî mekânlarının neler olduğu soruldu. Öğrencilerden gelen cevaplar maddeler halinde listelendi. Rize’nin doğal varlıkları ve tarihi mekânlarına ilişkin fotoğraflar öğrencilere dağıtıldı. Dağıtılan fotoğraflar öğrenciler tarafından incelendi. Öğrencilerden “Rize’nin Doğal Varlıkları ve Tarihi Mekanları Haritasını” oluşturmaları istendi. Bunun için önceden hazırlanan Dilsiz Haritalar gruplara verildi. Öğrenciler, Dilsiz Haritalar üzerinde “Rize’nin Doğal Varlıkları ve Tarihi Mekanları Haritasını” oluşturdu. Müzede hazırlanan haritalar okulumuzda sergilendi.

Etkinlik Fotoğrafları: