VATAN KOLAY KAZANILMADI! Etkinliği

Ders/Sınıf: Lise  -  Türk Dili ve Edebiyatı -  9. Sınıf
Ünite: 2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.)
Kazanım: A.2. 11. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Kazanım Açıklaması: B) YAZMA ( Yazma kazanımı yukarıdaki kazanım seçeneklerinde olmadığından burada ayrıntılı olarak verilmiştir.) B.1. Farklı türde metin yazar. B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler. B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar. B.4. Yazacağı metni planlar. B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar. B.7. İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. B.8. Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. B.10. Yazdığı metni gözden geçirir. B.11. Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu üstlenir. B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.
Materyal: Ders Kitabı-Hikaye Yazma Süreci ile İlgili Çalışma Yaprağı- Örnek Metinler
Etkinlik Süresi: 120 dk. dakika
Etkinlik Adı: VATAN KOLAY KAZANILMADI!
Uygulama Alanı: Okul Dışı
Etkinliğin Uygulanması:

*11.sınıflarda "Hikaye-Olay Çevresinde Gelişen Anlatmaya Bağlı Edebi Mertinler-  ünitesi ( Ünite-2) sonunda yazma kazanıma yönelik hikaye yazma etkinliği düzenlenmiştir.

*21-24 Ekim haftasına denk gelen bu kazanım doğrultusunda öğrencilerin ünite içinde okudukları "Milli ve Dini Duyarlılığı Yansıtan Hikaye" örneklerinden hareketle Kurtuluş Savaşı yılları ve Cumhuriyetin ilanına giden süreç ile ilgili hikaye yazma etkinliği düzenlemiştir.

*Bu doğrultuda öğrenciler öncelikli örnek metinler üzerinden önceki derslerde Milli ve Dini duyarlılığı yansıtan hikayenin özelliklerini belirlemişlerdir. 

*Yazma kazanımına yönelik yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet bayramına ve kazanıma yönelik Rize Kalesi okul dışı ortam olarak belirlenmiştir.

*Öğrencilere "Okulum Rize" projesi hakkında vbilgi verilerek uygulama esnasında uyulması gereken kurallar bildirilmiştir.

*Okul yönetimi bilgilendirilerek muvafakatnameler temin edilmiştir.

* Okul müdürünün izniyle kazanım ders saati içinde gerçekleştirilmiştir.

*Okul dışı ortamda bir ders saati süresi içinde öğrencilere hikaye yazma süreci ile ilgili önceden edindikleri bilgiler hatırlatılmıştır.

*İki ders süreci içerisinde öğrenciler hikayelerini planlayarak yazmışlar ve hikayelerini dersin sonunda paylaşmışlardır.

*Kazanımın okul dışı ortamda gerçekleştirmenin  katkıları paylaşılmıştır.

Etkinlik Fotoğrafları: