aydanl k Dergisi Arama Sonu lar

YABANCISI/YABANCININ i in arama sonu lar ...
Foto raf Ba l k
DİLİN YABANCISI/YABANCININ DİLİ DİLİN YABANCISI/YABANCININ DİLİ
İletişim kurmak doğuştan gelen bir ihtiyaçtır. Konuşmak da bu ihtiyacın en önemli öğesidir. Doğuştan gelen kendini ifade etme isteği yaşadığımız topluma göre şekillenir ve dil olgusu ortaya çıkar.

Bahar TÜTÜNCÜ