E T ME KAYIT OLUNE T M DETAYLARI

 • E itim Ad : Dilay YILMAZ ile Türkçenin Kullanımı ve Diksiyon Eğitimi Kursu
 • E itim Tarihi: Tuesday, September 5, 2023     Saat: 10:00 - 18:00
 • Son Ba vuru Tarihi:
 • E itmen: Dilay YILMAZ
 • Kimler Kat labilir: Tüm Öğretmenler
 • E itim T r : Y zy ze E itim
 • E itim Yeri: Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - MERKEZ / RİZE
 • E itim Detay :

  Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

  •    Diksiyon sanatının önemini açıklar.
  •    Diksiyon ve ses konusunda bilgi sahibi olur.
  •    Doğru nefes alma tekniklerini etkili kullanır. 
  •    Etkili konuşma için doğallık, üslup, açıklık ve duruluğun önemini açıklar.
  •    Boğumlama, vurgu ve tonlama kurallarını etkili kullanır. 
  •    Beden dilini, jest ve mimiklerini doğru kullanır.
  •    Dili kullanırken ses ve kelimeleri doğru telaffuz eder.
  •    Yazı dili ve konuşma dili arasındaki farkları açıklar.
  •    Konuşurken dinleyicilerle göz teması kurar.
  •    Konuşurken ses tonunu ayarlar.
  •    Görgü kurallarına uygun konuşur.
  •    Nezaket ifadelerini yerinde kullanır.
  •    Konuşma türlerini açıklar.
  •    Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar yapar.
  •    Doğaçlama çalışmaları ve konuşma egzersizleri yapar.
  •    Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler
  •    Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanır.

 • Belge Durumu: Eğitime katılanlar MEBBİS'ten e-Sertifika alacaktır.
 • E itim Nas l Ger ekle tirilecek?:
  • MEBBİS üzerinden başvuru yapılacaktır.
  • Eğitim, Merkez ilçede Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yüzyüze olarak yapılacaktır
  • Eğitim 5-6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde 30 saat, toplam 4 gün şeklinde yapılacaktır.
  • Başlama-Bitiş Saatleri:10:00-18:00