EĞİTİME KAYIT OLUNEĞİTİM DETAYLARI

 • Eğitim Adı: Özge BEYAZ ile Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursu
 • Eğitim Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi     Saat: 10:00 - 18:00
 • Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar
 • Eğitmen: Özge BEYAZ
 • Kimler Katılabilir: Tüm Öğretmenler
 • Eğitim Türü: Yüzyüze Eğitim
 • Eğitim Yeri: Ali Metin Kazancı Rize Lisesi - MERKEZ / RİZE
 • Eğitim Detayı:

  Bu faaliyeti başarıyla tamamlayan her kursiyer;
  •    Bilgi toplumu ve yükselen değerler kavramını açıklar.
  •    Bilgi toplumunda eğitimin amacını ve önemini ifade eder. 
  •    Eğitimde bilişim teknolojilerinin öğrenci merkezli kullanılmasına yönelik örnek çalışmalar geliştirir.
  •    Eğitimde yenilikçi pedogojilerin önemini açıklar.
  •    Dünyadaki yenilikçi eğitim yaklaşımlarını araştırır.
  •    Yenilikçi teknolojileri, yenilikçi pedogojiler ile kullanma becerisi kazanır.
  •    Eğitimde yenilikçi pedagojik yaklaşım süreçlerinde fiziksel ortam ve teknolojik düzenlemeleri yapar.
  •    Müfredatın öğretiminde, web araçlarının yenilikçi pedogojik aktivitelerle kullanılmasını ifade eder.
  •    Ders konularının, web araçlarıyla hazırlanıp sunulmasını sağlar.
  •    Eğitimde dijital becerilerin kazandırılmasına yönelik örnek çalışmalar yapar. 
  •    Eğitimde dijital becerilerin kazandırılmasına yönelik etkinlikler tasarlar. 
  •    21.Yüzyıl okulları ve sınıfları için gerekli yeterlikleri açıklar.
  •    21. Yüzyıl okulları ve sınıfları için gerekli yeterlilikleri öğretimde kullanır.
  •    Öğrenme aktivitelerine dayalı ders planı hazırlamada güncel web araçlarını kullanır.
  •    Öğrenci gruplarına ders içeriğine uygun web araçlarını seçer.
  •    Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını kullanır
  •    Proje tabanlı öğrenme konusunda sınıf içi etkinlikler tasarlar. 
  •    Uluslararası portalları kullanır. 
  •    Yetişkin eğitiminde iletişim becerilerini kullanır.
  •    Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
  •    Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
  •    Türkiye ve dünyadaki yeni yaklaşımları takip eder.
   

 • Belge Durumu: Eğitime katılanlar MEBBİS'ten e-Sertifika alacaktır.
 • Eğitim Nasıl Gerçekleştirilecek?:
  • MEBBİS üzerinden başvuru yapılacaktır.
  • Eğitim, Merkez ilçe Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde yüzyüze olarak yapılacaktır.
  • Eğitimler 15-16 Ekim ve 22-23 Ekim tarihlerinde 30 saat, toplam 4 gün şeklinde yapılacaktır.
  • Başlama-Bitiş Saatleri:10:00-18:00