AR-GE Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi (EKYS)

Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi (EKYS)

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yerine Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi (EKYS) getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 09/01/2014 tarihli ve 99074258/60.04/121238 sayılı yazısı ile Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi yürürlükten kaldırılmış, yerlerine Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi yürürlüğe konmuştur.

Yeni Yönergeye göre eğitimde kalite ödülü sürecine “Yılın Kaliteli Kurumu” ve “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorilerinde başvuru yapılarak, değerlendirmeler sonucunda seçilen kurum ve ekiplere ödülleri verilecek olup başvuru ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

Yönergenin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının en az bir kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılması gerektiği belirtilmektedir.

Ödül başvuru raporlarının okul/kurumlar tarafından 21 Şubat 2014 tarihine kadar CD ortamında ilçe/ il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

İlçe millî eğitim müdürlükleri bünyesinde ilçe milli eğitim müdürü başkanlığında Kalite Kurulu oluşturulması ve Yönergedeki kriterleri taşıyan değerlendiriciler görevlendirilmesi gerekmektedir.

Ödül için yapılacak değerlendirmelerde Yönerge Ek-3’ te yer alan değerlendirme kriterleri kullanılması gerekmektedir.

İlçe düzeyinde herhangi bir ödül kategorisinde değerlendirme yapılabilmesi için o kategoride en az 3 başvurunun olması gerektiğinden, başvuru sayısının üçün altında olması hâlinde, başvuru raporları ilçe değerlendirilmesi yapılmaksızın 14 Mart 2014 tarihine kadar CD ortamında doğrudan İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmelidir.

Sürecin izleme ve değerlendirmesi Yönerge Ek-7’de yer alan “Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Formu” ile yapılacağından ilgili formun okul/ kurumlar tarafından temmuz ayının ilk haftası içinde ilçe/ il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

 

2013-2014 eğitim-öğretim yılı eğitimde kalite ödülü sürecinin titizlikle işletilerek Yönerge ve ekinde yer alan çalışma takviminde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini rica ederiz.

 

EKYS Yönergesi

2013-2014 Ödül Süreci Takvimi

EKYS Rapor Hazırlama Kılavuzu

Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisi Rapor Formatı

Yılın Kaliteli Kurumu Kategorisi Rapor Formatı

Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Formu (İl)

Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Formu (İlçe)

Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Formu (Okul/Kurum)

 Yayın:07.02.2014 - Güncelleme:06.06.2014 - 18:58 - Görüntülenme:1644