ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

TC Kimlik No: 
Adı Soyadı: 
Branş: 
İlçe: 
Okul: 
Eğitim Durumu: 
 Yüksek Lisans veya Doktora Programı (Yoksa boş bırakınız):
Kıdem Yılı: 
Telefon: 
E-Posta: 
Ölçme değerlendirme konusunda daha önce mahalli veya merkezi bir eğitim aldınız mı?
 

Ölçme değerlendirme konusunda eğitim aldıysanız aldığınız eğitimleri yazınız, yoksa boş bırakınız.
 

Örn:Soru Hazırlama Teknikleri - Merkezi - 30 Saat