RİZE TÜRK TELEKOM GÜZEL SANATLAR LİSESİ


Mevcut binasında 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında eğitime başlayan güzel sanatlar lisesinde müzik ve resim alanlarında yetenekli öğrencilere eğitim verilmektedir. Bu amaçla düzenlenmiş atölye, sınıf ve stüdyolara sahip olan okulda müzik ve resim eğitimlerinde kullanılmak üzere pek çok enstrüman, ekipman ve materyal bulunmaktadır.

leti im ve Ula m Bilgileri

 Hafta içi her gün

 08.00 - 17.00

 (0464) 234 22 93

 Pekmezli Mevkii Güneysu Yolu Üzeri Merkez/RİZE


YORUMLAR

Ben robot de ilim se ene ini i aretleyin.

  • Hen z yorum yaz lmad