Fikir Atölyesi

Fikir Atölyesi

Her çocuk özeldir ve içinde kapağının açılmasının beklediği bir hazine saklar. Eğer çocukların içinde sakladığı hazinenin kapağını açabilirsek her birinin farklı yetenekleri olduğunu görebiliriz. Biz yeteneklerimizi keşfettiğimizde her şey daha anlamlı bir hal alır. Fikir atölyesinde çocuklar toplumsal sorunları ele alarak araştıran sorgulayan ve fikirlerine hayat veren bireyler olarak toplumda bizde varız diyorlar. Öğrencilere hayallerini özgürce ifade edebilme ve ürün tasarlama imkanı sunacak olan fikir atölyesinde öğrencilerin yaratıcılık, girişimcilik, öz yeterlilik, eleştirel düşünme gibi 21.yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sağlanacaktır.
Fikir atölyesinde her ay belirlenen farklı bir temadan yola çıkacak olan öğrenciler tasarım ve ürünlerini bir dergide toplayacaklardır. Böylece öğretme-öğrenme sürecini zenginleştiren, öğrencilerin bireysel farklılıklarını öne çıkaran ve olaylar arasında ilişki kurabilen bireylerin yetiştirilmesi gerçekleştirilecektir.

 • Proje Ortağı Ülkeler: Türkiye Azerbaycan                 Yaş Aralığı: 11 - 18
 • Proje Adresi: https://twinspace.etwinning.net/150150/home          Blog/Site Adresi:
 • Konular: Bilişim BİT Doğa Bilimleri Medya Eğitimi Müfredatlar arası Tasarım ve Teknoloji Teknoloji Çevre Eğitimi

Proje Ortakları:
Adile KILIÇ (Rize - Ahmet Tahtakılıç Ortaokulu)
Esra KAYA (Düzce - Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu)
Hatice Aydoğdu DEMİR (Rize - Ahmet Tahtakılıç Ortaokulu)
Ahmet Salih ÖZER (Bursa - Ortaköy Süleyman Ezim Ortaokulu)
Aysun ÖZKAYNAK (Karabük - )
Burcu ARABACI (Kocaeli - Başiskele Mahmutpaşa Ortaokulu)
Funda TAŞLI (Ordu - Yalıköy Ortaokulu)
Furkan GÜMÜŞBOĞA (Siirt - Eruh İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu)
Neşe KÜÇAN (Burdur - Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Süleyman TEZCAN (Burdur - Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Shabnam MAMMADLİ (Azerbaycan - Oguz, Yagublu Kend Tam Orta Mektebi)
Ulviyya NAZAROVA (Azerbaycan - Hebebillayev adına Baş Daşağıl Kend Orta Mektebi)

 • HEDEFLER
 • Bugün gereksinimleri ve şartları değişen, karmaşık ve pek çok problemle yüz yüze olan bir dünyada yaşıyoruz. Son yıllarda bu değişimlerin sosyal, bilimsel ve teknolojik alanda hızı son derece artmıştır. Belirtilen değişimle başa çıkabilmek için yaratıcı düşünebilen, yaratıcılığı analitik düşünme ile bütünleştirebilen, gruplar içinde iletişim kurup çalışabilen, yenilik yapabilen, problem çözebilen öğrenciler yetiştirebilmeyi amaçlıyoruz. Disiplinler arası kavramı, çoklu zekâ biçimlerini ve dünyayı çoklu bilme yollarını temsil eder. Sanat, matematik, doğa bilimleri ve sosyal bilimleri bütünleştirmek bilişsel gelişmeyi, soyut düşünmeyi, yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini arttırmaktadır. Fikir atölyesinde Araştıran , sorgulayan, deneyerek, keşfederek öğrenen fikirlerini özgürce ifade edebilen , özgüveni yüksek , kendinden emin , gelişime açık, toplumsal sorunların farkında olan ve bu sorunlara yaratıcı fikirlerle çözüm üreten bireyler yetiştirmek proje hedeflerimizdendir.

 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 • Projemiz ocak ayında başlayıp mayıs ayında son bulacaktır.
  proje ortaklarının belirlenmesi öğrenci gruplarının eklenmesi tanışma webinarı proje tanıtımı ve yaygınlaştırma çalışmaları. afiş logo çalışmaları iş bölümünün belirlenmesi. etkinliklerin planlanması
  öğrenciler her ay iki kere online bir araya gelerek belirlenen tema üzerinden edindikleri bilgileri paylaşacak ve fikir alışverişinde bulunacaklar. birinci oturum araştırdıkları bilgileri sunma ikinci oturum oluşturdukları tasarım ve ürünleri değerlendirme şeklinde gerçekleştirilecektir. öğrenciler twinspace sayfasında forum kısmından iletişim kurarak disiplinlerarası işbirliği şeklinde yaratıcı fikirlerini paylaşacak tartışma oluşturacak ve aktif katılım sağlayacaklar. medya okuryazarlığı konusunda bilinç kazandırmak çalışma sürecimizde etkin olacaktır. Bu süreçte eTwinning ortaklarıyla karışık takım çalışmaları, küçük gruplar ve öğretmen takımlarının oluşturulmasıyla işbirlikçi bir çalışma süreci geçirilmesi planlanmaktadır.

 • BEKLENEN SONUÇLAR
 • -Katılımcıların teknolojik yeterliliklerinin gelişmesi
  -Web2 araçlarının aktif bir şekilde kullanılması
  -Medya okuryazarlığı konusunda bilinç kazanmak
  -Medya ve web2 araçlarını kullanarak tasarım ve ürünler ortaya koymak
  -Her ay farklı bir web2 aracı ile Dergi oluşturarak öğrenci ürünlerini görünür kılmak
  -Medya okuryazarlığının temel ilkelerini kavrama
  -Farklı disiplinlerle toplumsal sorunlara çoklu zeka yöntemini kullanarak farklı perspektiften bakabilmeyi sağlama
  -Değişik yaş gruplarıyla çalışıp toplumsal sorunlara farklı yöntemlerle yaratıcı çözümler üretebilme
  -Eleştirel düşünen, sorgulayan , toplumsal farkındalığı yüksek bireyler yetiştirme beklenen sonuçlardandır.

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı