Mübarek Üç Aylar

Toplumları ayakta tutan, toplumların dinamizmini sağlayan ortak değerler vardır. Bu değerler toplum fertlerini yakınlaştırır, kaynaştırır, toplumu yek vücüt kılar. Bu değerler nesilden nesile aktarılarak değerlerin devamlılığının sağlanmasına katkı sağlar. 

Bizim toplumumuzda da kültürümüzden, inancımızdan mülhem ortak değerlerimiz vardır. Bunlardan birisi de rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in habercisi üç aylardır. Üç ayları, ihtiva ettiği anlamı öğrencilerimize aktarmak biz öğretmenlerin görevidir. Bu doğrultuda Boğaz Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre öğretmenleri olarak öğrencilerimizi hem üç ayların anlamı ile anlamlandırmak hem de öğrencilerimiz nezdinde farkındalık oluşturmak ve aynı zamanda hediyeleşmenin Nebevi bir sünnet olduğunu da fiili olarak göstermek için öğrenciler arasında hediyeleşme etkinliği yapılmıştır. Oluşturulmak istenilen farkındalığa tüm okul  öğretmenlerini katmak için öğretmenler arasında da hediyeleşilmiş tüm Boğaz Ortaokulunda üç aylar hususunda genel anlamda farkındalık oluşturulması amaçlanmış ve çok da başarılı olunmuştur.    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümresi olarak, bu konuda emek veren, destekleri ve katılımları için tüm idari personel ve Boğaz Ortaokulunun öğretmenlerine teşekkür ediyor, daha nice hayırlı faaliyetlerin kapısını aralamasını Rahmet-i Rahman'dan niyaz ediyoruz.   • Nuray Yasal   27.02.2020  
    Tebrikler#128079;#128079;#128079;#128079;#128079;

  • Yaşar Koçak (Milli Eğitim Müdürü)   27.02.2020  
    Harikasınız. Tebrik ediyorum...

  • Adem GÜNDÜZ (İKİZDERE MEM)   28.02.2020  
    Adem GÜNDÜZ (İkizdere Milli Eğitim Müdürü) Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.