PANDEMİ SÜRECİNDE İNSAN PSİKOLOJİSİ

Üzerinde düşünülmesi gereken bazı sorular vardır. Pandemi sürecinde nasıl bir psikoloji içerisindeyiz? Pandemin üzerimizde bırakmış olduğu psikososyal etkileri neler olacak? Bu