UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETMENİN DEĞİŞEN ROLÜ

Uzaktan eğitim mesleğini sadece bilgi aktarmak olarak gören öğretmenlerin işlerini ellerinden alacak ve onları önemsizleştirecek iken değer ve beceri ür