TOPRAĞIN KOKUSUNDA

“Tohum toprağa düşse onun için öldü denilebilir mi?”
Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî


Karaçayır’ın çocukları, güneşin altında kavrulan bir toprağın üzerinde büyürler. Kerp