KÜLTÜREL MİRAS KORUMAYA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA ÇOCUKLARLA MİRAS ATÖLYELERİ

Doğal ve kültürel çevreyi kapsayan geniş bir kavram olarak kültürel miras, insan yaratıcılığının seçkin bir ifadesidir ve gelecek nesillere bozulmadan korunarak iletilmesi gerek