GEOMETRİYE DOKUN

Ders/S n f: İlkokul  -  Matematik -  2. Sınıf
nite: M.2.2. GEOMETRİ
Kazan m: M.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
Kazan m A klamas : İlkokul dönemindeki çocukların somut olan objelere dokunarak öğrenme faaliyetinde bulunmaları oldukça önemlidir. Çocukların; dokunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmış olur. Geometrik cisimlerin farklı özelliklerini rahatlıkla kavrayabilirler. Ayrıca el becerilerinin gelişmesine de dolaylı olarak yarar sağlar. Çocukların derste sıkılmalarının da önüne geçilmiş olur.
Materyal: Kolay kesim yapılabilecek farklı ebatlarda ahşap malzeme.
Etkinlik S resi: 40+40 dakika
Etkinlik Ad : GEOMETRİYE DOKUN
Uygulama Alan : Okul İçi
Etkinli in Uygulanmas :

Öğrenciler ahşap atölyesinde sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Öğrencilerin önüne ahsap malzemeler bırakılır. Bırakılan malzemeleri öğretmen yardımı ile belli ölçülerde çizerler. Sonra öğretmen kaba kesim yapar. Öğrenciler, malzemeleri zımpara ile pürüzsüz hale getirir. Bu şekilde tüm geometrik cisimler oluşturulur. Öğrencilerin her şekli bütün özellikleri ile tanıması sağlanır. Ek olarak istenirse geometrik cisimler boya yapılabilir.

Etkinlik Foto raflar :