KESİR ÇEŞİTLERİ

Ders/S n f: İlkokul  -  Matematik -  4. Sınıf
nite: M.4.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kazan m: M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
Kazan m A klamas : Kesir çeşitlerini modellerle görerek öğrenir.
Materyal: Karton, mukavva, keçeli kalem, sakız, yapıştırıcı.
Etkinlik S resi: 40 dk dakika
Etkinlik Ad : KESİR ÇEŞİTLERİ
Uygulama Alan : Sınıf İçi
Etkinli in Uygulanmas :

Kesirlerin çeşitlerini daha iyi öğrenmek amacıyla, sınıfa getirdiğimiz bütün ve tek parça halindeki sakızları kartona yapıştırarak basit, birleşik, tam sayılı kesirlerin şekillerini görerek öğrendik. Okunuşlarını da yazarak materyalimizi hazırlayıp sınıfımıza astık. Bizim için elimizdeki malzemelerle, basit  hazırlanan eğlenceli bir etkinlik oldu. Hem de kesir çeşitlerini modelleyerek daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmiş olduk. 

Etkinlik Foto raflar :