DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ

Ders/S n f: Ortaokul  -  Sosyal Bilgiler -  5. Sınıf
nite: 2. KÜLTÜR VE MİRAS
Kazan m: SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
Kazan m A klamas : Çevresindeki doğal varlık, tarihî mekân, tarihî eser ve tarihî nesnelere örnekler vererek bunları tanıtır.
Materyal: Rize haritası ‘‘Dilsiz Harita’’, Rize’nin doğal varlıkları ve tarihi mekanlarının fotoğrafları, boya kalemleri, kurşun kalem, silgi
Etkinlik S resi: 40+40 dakika
Etkinlik Ad : DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ
Uygulama Alan : Okul Dışı
Etkinli in Uygulanmas :

Sosyal Bilgiler ders kazanımı için “Okulum Rize” okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Rize Etnografya Müzesi'ne gidildi. Öğrencilerimiz tarihi bir mekânda yer alan tarihi eser ve nesneleri inceledi. Tarihi eser ve nesnelerin incelenmesinden sonra Müzenin bahçesinde öğrencilerimiz iki gruba ayrıldı. Öğrencilerimize Rize’nin doğal varlıkları ile tarihî mekânlarının neler olduğu soruldu. Öğrencilerden gelen cevaplar maddeler halinde listelendi. Rize’nin doğal varlıkları ve tarihi mekânlarına ilişkin fotoğraflar öğrencilere dağıtıldı. Dağıtılan fotoğraflar öğrenciler tarafından incelendi. Öğrencilerden “Rize’nin Doğal Varlıkları ve Tarihi Mekanları Haritasını” oluşturmaları istendi. Bunun için önceden hazırlanan Dilsiz Haritalar gruplara verildi. Öğrenciler, Dilsiz Haritalar üzerinde “Rize’nin Doğal Varlıkları ve Tarihi Mekanları Haritasını” oluşturdu. Müzede hazırlanan haritalar okulumuzda sergilendi.

Etkinlik Foto raflar :