Çaydanlık Dergisi Sayıları

7. Sayı
TOPLUMSAL TABULAR  EŞLİĞİNDE DÜŞSEL VE DUYGUSAL  KARMAŞA
TOPLUMSAL TABULAR EŞLİĞİNDE DÜŞSEL VE DUYGUSAL KARMAŞA

7 milyar 837 milyon insanı bünyesinde barındıran bir gezegende insan nasıl yalnız hissedebilir? Asırlardır arıyordu cevabını, bu soruyu sormadan. Ne aradığını bilmeden nasıl bulabilirdi. Ya da buldu diyelim bulduğunu nasıl anlayabilirdi.


Hayrunisa Tut 1060
7. Sayı
ÖDEVİN YARARLARI
ÖDEVİN YARARLARI

Ödevler, öğrenci gelişimini sağlamak amacıyla öğretmenler tarafından verilen öğrenme etkinlikleridir. Ödevin amacı öğrencileri yeni konulara hazırlamak, öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğrenilenleri gözden geçirmek, aktif öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerin dilsel, zihinsel, sosyal ve bedensel becerileri geliştirmeye katkı sağlamaktır.


Prof. Dr. Firdevs Güneş 10157
7. Sayı
EV ÖDEVİ
EV ÖDEVİ

Ödev veya ev ödevi kavramları eş anlamlı kavramlar olup, öğretmenler tarafından öğrencilere verilen ve genellikle sınıf dışında yapılan yazılı veya sözlü çalışmalar olarak ifade edilmektedir. Genellikle ilkokul düzeyinde ev ödevi, daha sonraki yıllarda etkinlik, proje, araştırma ve performans ödevi şeklinde olmaktadır.


Prof. Dr. Gülay Ekici 2717
7. Sayı
ÖDEV BİR SORUMLULUK MU? SORUN MU?
ÖDEV BİR SORUMLULUK MU? SORUN MU?

Araştırmalar düzenli, anlamlı ödevleri olan öğrencilerin, olmayanlara göre daha çok şey öğrendiklerini söylüyor. Ancak ödevler, eğitimde öğretmen, öğrenci ve ebeveynleri karşı karşıya getiren bir sorun haline de gelebilmektedir (Aksu, 2018).


Dr. Öğr. Üyesi Dursun Aksu 3148
7. Sayı
BİTMEYEN TARTIŞMA : ÖDEV
BİTMEYEN TARTIŞMA : ÖDEV

Ev ödevlerinin öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak net bir şekilde ortaya konmuş olmamasına rağmen bu uygulamanın eğitim-öğretim sürecindeki ağırlığı her geçen gün daha da artmaktadır.


Enes SÜKÜT 3078
7. Sayı
ÖDEV NEDEN NASIL
ÖDEV NEDEN NASIL

Özel yetenekli öğrencilere eğitim veren bir kurumda çalışıyorum. Her yıl kuruma yeni başlayan öğrencilere “ne icat etmek istersiniz” diye muhakkak sorarım. Aldığım ilk cevaplar çoğu zaman “ışınlanma cihazı, zaman makinesi” gibi günümüz teknolojisi için bir hayli uçuk sayılabilecek fikirler olur.


Kemal AKBAYRAK 948
7. Sayı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA EV ÖDEVLERİNİN YERİ VE DEĞİŞİMİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA EV ÖDEVLERİNİN YERİ VE DEĞİŞİMİ

Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin icrasında da mevzuata hâkimiyet önemli bir husustur. Mesleğin sınırlarının çizilebilmesi eğitim paydaşlarının işlerini daha etkili yürütebilmelerini sağlamaktadır. Meslekte düzenli yürütülen iş ve işlemler sayesinde öğrencilerinin belirlenen kazanımlara daha etkili ulaşabilmeleri sağlanmaktadır.


Lokman BAYNAZOĞLU 11730
7. Sayı
TARTIŞMALI BİR ÖĞRENME ARACI: ÖDEV
TARTIŞMALI BİR ÖĞRENME ARACI: ÖDEV

Dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır tartışılan ev ödevi konusu, günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Türkiye’de özellikle son 15 yılda eğitimcilerin en önemli gündemlerinden birini oluşturan ev ödevleri, zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödev verilmemesi yönündeki yasaklayıcı açıklamaları ile medyada da geniş yer bulmuştur.


Sefa ÖZMEN 4571
7. Sayı
İNSAN VE MÜZİK
İNSAN VE MÜZİK

Müzik; insanların toplumsal yaşantılarından siyasal örgütlenmelerine, mistik kabullerinden yerel örf, adet ve geleneklerine bağlı olarak birçok biçimde şekillenmekte ve toplumun gündelik yaşantısını farklı bağlamlarda ifade etmektedir.


Erkan Saral 1550
7. Sayı
TÜRKİYE’DE EĞİTİM NASIL OLMALIDIR?
TÜRKİYE’DE EĞİTİM NASIL OLMALIDIR?

Eğitim; bireyin yaşamı boyunca ihtiyacı olan tüm beceri, kabiliyet, değer, tutum ve davranışları bilinçli bir şekilde kazandırılmasını sağlama sürecine verdiğimiz kavramın adıdır. Bu başlığı kullanmamın nedeni 1954’e kadar Anadolu’da vücut bulan daha sonrasında ise özlemi duyulan bir eğitim yapısının çıkış noktasının ilk sorusu olmasıydı.


Serdar YAZICI 828
7. Sayı
“KİTAP OKUMA” ÜZERİNE
“KİTAP OKUMA” ÜZERİNE

Kimilerine göre çok gerekli, kimilerine göre çok sıkıcı bir eylem: Kitap okuma. Büyüklerimizden ve öğretmenlerimizden sıkça duyarız ''Kitap okuyun!'' cümlesini. Niye bu kadar vurgulanıyor bu okuma? Neden bu kadar önemli? Ya da niye bu kadar sıkıcı görülüyor?


Ozan Orhan 1675
7. Sayı
SABA MAKAMINDA RAMAZAN’I VE ORUCU İNCELEME DENEMESİ
SABA MAKAMINDA RAMAZAN’I VE ORUCU İNCELEME DENEMESİ

İftar; orucu açmaktır. Kelimenin menşei Arapçadır. Özünde çözmek, serbest bırakmak vardır. Fitre de aynı kökten gelir, bu ayda verilen sadakadır. Fıtratta aynı ulvi kökten doğmuştur. Çağın en çetrefilli yerinde; yaradılışın bize sunduğu incelikleri idrakle meşgulüz.


Kübra TUT 1093
7. Sayı
HAYATA BAKIŞ
HAYATA BAKIŞ

Zihinlerimizin kıvrımlarında ufak bir yolculuğa davet ediyorum sizi. Tiyatro ve benzeri mecralardaki gösterileri düşünelim önce, daima aynı sahneyi izlemek oyunu nasıl da çekilmez kılardı değil mi? İşte bu durum hayat tiyatrosu için de geçerlidir.


Eminsafa Dilmaç 4569
7. Sayı
KANT’IN ÖDEV AHLAKI
KANT’IN ÖDEV AHLAKI

"Acaba insan tabiatı itibarıyla ahlaken iyi midir kötü müdür? İnsan tabiatı itibarıyla ne iyi ne kötüdür, çünkü o tabiatı itibariyle ahlaki bir varlık değildir. O, ancak aklı ödev ve yasa fikrini (Begriffen der Pficht und des Gesetzes) geliştirdiğinde ahlaki bir varlık haline gelir.


Osman ATALAY 20088
7. Sayı
İRFANOĞLU İSMAİL EFENDİ  (1881-1961)
İRFANOĞLU İSMAİL EFENDİ (1881-1961)

Sonra Rusya'da dahili ihtilal esirlerin başı boş kalması, oradan kaçış istasyon şefinin yardımları. Sibirya'da hem beşeri hem de iklim münasebetleri... Kaçarken Kazan’a geliş. Stalingrad’a geçiş. Burada iç harbin dehşetini ve tehlikelerini orada yaşamak... İslam cemiyetleri...


Ömer Cihan Özşahin 1072
7. Sayı
EVDEN UZAKTAKİ EV: TORONTO
EVDEN UZAKTAKİ EV: TORONTO

Soğuğunu tecrübe etmesem, binmiş olduğum taksinin camından izlediğim karlar altındaki şehrin kelimenin tam anlamıyla efsanevi göründüğünü söyleyebilirdim. Genellikle Amerikan tipli tek veya iki katlı, bahçeli evler sıralı bir şekilde konumlanmış, caddeler çok temiz ve inanılmayacak kadar düzenliydi.


Bilge Çiğdem Öztunç 641
7. Sayı
PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE DOĞRU
PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE DOĞRU

Profesyonel kelimesi sözlük anlamıyla ustalaşmış, uzmanlaşmış demektir. Buradaki sıfatlar zamanla kazanılacak yeteneklerin tarifi için kullanılır. Her ne kadar belgeler bir sıfatı anlatmak için verilse de öğretmenlik mesleği, (sadece) belgeler mesleği değildir.


Ömer ESKİ 958
7. Sayı
EV ÖDEVİ: BİR ÖĞRETİM EFSANESİ
EV ÖDEVİ: BİR ÖĞRETİM EFSANESİ

Eğitim, öğretim, psikoloji ve ebeveynlik alanlarında ondan fazla kitabı bulunan ABD’li yazar Alfie Kohn Türkiye’de Koşulsuz Ebeveynlik, Ödüllerle Cezalandırılmak, Şımarık Çocuk-Bir Şehir Efsanesi adında üç kitabı ile tanınmaktadır.


Lokman BAYNAZOĞLU 5028
7. Sayı
YANLIŞLIKLA DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA UÇAN ÇOCUK
YANLIŞLIKLA DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA UÇAN ÇOCUK

John Boyne, romanları tüm dünyada 51 dile çevrilen, Curtis Brown ödülü ve Gustav Heinemann Barış Ödülü gibi birçok ödüle layık görülen İrlandalı yazar… Çizgili Pijamalı Çocuk, Ormanın Kalbindeki Çocuk, Zirvedeki Çocuk ve Olduğun Yerde Kal kitaplarının da yazarı Boyne.


Pervin Günaydın Kambur 1290