aydanl k Dergisi Arama Sonu lar

KAPSAMINDA i in arama sonu lar ...
Foto raf Ba l k
COVID-19 KAPSAMINDA UZAKTAN EĞİTİMDE ÇEVRİMİÇİ DRAMA UYGULAMALARI COVID-19 KAPSAMINDA UZAKTAN EĞİTİMDE ÇEVRİMİÇİ DRAMA UYGULAMALARI
Covid-19 pandemisi sebebiyle ülkemizde alınan önlemler kapsamında eğitimde de bazı güncellemeler yapılmıştır. Ülkemizde de bir süre yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmiş, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması bakımından uzaktan eğitim sürecine başlanmıştır.

Doç. Dr. Ayşegül Oğuz Namdar
KÜLTÜREL MİRAS KORUMAYA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA ÇOCUKLARLA MİRAS ATÖLYELERİ KÜLTÜREL MİRAS KORUMAYA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA ÇOCUKLARLA MİRAS ATÖLYELERİ
Doğal ve kültürel çevreyi kapsayan geniş bir kavram olarak kültürel miras, insan yaratıcılığının seçkin bir ifadesidir ve gelecek nesillere bozulmadan korunarak iletilmesi gereklidir.

Doç. Dr. Selcen COŞKUN