aydanl k Dergisi Arama Sonu lar

AKSARAY i in arama sonu lar ...
Foto raf Ba l k
AKSARAY TARİHİ AKSARAY TARİHİ
Aksaray tarihi, günümüzden 11 000 yıl önce Orta Anadolu'nun ilk köy yerleşmesinin Aşıklı Höyük'te kurulmasıyla başlar. Aşıklı'da başlayan 11 000 yıllık serüvende farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Aksaray, İpek Yolu üzerinde Kapadokya'nın batıya açılan kapısı olarak tarihteki yerini almıştır. 

Sıla Lezgi Aygün