Adem TÜRK ile Oyun Temelli Blok Kodlama KursuEğitim Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 12.03.2023

Adem TÜRK ile Tasarım ve Animasyon Photoshop (Temel Seviye) KursuEğitim Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 23.04.2023

Adil TUĞYAN ile Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri KursuEğitim Tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 14.03.2023

Ali YILMAZ ile Zeka Oyunları Kursu 1Eğitim Tarihi: 5 Eylül 2023 Salı
Son Başvuru Tarihi: 16.08.2023

Ayşe KALYON GÜNTÜRK ile Eğitimde Drama Teknikleri KursuEğitim Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi: 24.10.2023

Burak TURGUT ile Web 2.0 Araçlarını Tanıma ve Bu Araçlarla İçerik Geliştirme KursuEğitim Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 12.02.2023

Cem Tuncay ŞAHİNKAYA ile İletişim ve Etkili Sunuş Teknikleri KursuEğitim Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 30.04.2023

Cem Tuncay ŞAHİNKAYA ile Yaşam Becerileri KursuEğitim Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi: 24.10.2023

Dilay YILMAZ ile Türkçenin Kullanımı ve Diksiyon Eğitimi KursuEğitim Tarihi: 5 Eylül 2023 Salı
Son Başvuru Tarihi: 16.08.2023

Doç. Dr. Asiye ŞENGÜL AVŞAR ile Açık Uçlu Soru Yazma ve Ölçme Değerlendirme Teknikleri KursuEğitim Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 12.02.2023

Doç. Dr. Asiye ŞENGÜL AVŞAR ile Soru Hazırlama Teknikleri KursuEğitim Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 26.02.2023

Dr. Ebru ÖNER ile Çocuklar İçin Felsefe - P4C Uygulayıcı Eğitimi KursuEğitim Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 18.04.2023

Dr. Ozan SELÇUK ile AB Projeleri Hazırlama Teknikleri KursuEğitim Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma
Son Başvuru Tarihi: 30.09.2023

Esen AYKUT ile Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi KursuEğitim Tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma
Son Başvuru Tarihi: 16.09.2023

Fatih IRMAK ile Masal Anlatıcılığı Eğitimi KursuEğitim Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi: 24.10.2023

Feyyaz ŞENTÜRK ile Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitiminde Kaynaştırma-Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları KursuEğitim Tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 17.09.2023

Gülden AYDOĞAN NEBİOĞLU ile Zekâ Oyunları Uygulamaları Eğitimi KursuEğitim Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma
Son Başvuru Tarihi: 22.04.2023

Mehmet KAL ile Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) KursuEğitim Tarihi: 5 Eylül 2023 Salı
Son Başvuru Tarihi: 16.08.2023

Meryem EĞRİOĞLU ile STEM (Temel Seviye) KursuEğitim Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 16.04.2023

Recep ÖZER ile Akran Zorbalığını Önleme KursuEğitim Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi: 24.10.2023

Şeyma IŞIK ile Ergenle İletişim KursuEğitim Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 12.02.2023

Turgay OKUMUŞ ile Oryantiring Eğitimi KursuEğitim Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi: 30.05.2023

Volkan KOÇ ile Android Programlama (Temel Seviye) KursuEğitim Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma
Son Başvuru Tarihi: 25.02.2023

Yasemin GIRLAK ile Türk İşaret Dili KursuEğitim Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 29.01.2023

Yusuf İslam AYYILDIZ ile Okçuluk KursuEğitim Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 16.04.2023