E T ME KAYIT OLUNE T M DETAYLARI

 • E itim Ad : Kübra AZAK ile İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Başetme Kursu
 • E itim Tarihi: Saturday, June 3, 2023     Saat: 10:00 - 18:00
 • Son Ba vuru Tarihi:
 • E itmen: Kübra AZAK
 • Kimler Kat labilir: Tüm Öğretmenler
 • E itim T r : Y zy ze E itim
 • E itim Yeri: Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi - MERKEZ / RİZE
 • E itim Detay :

  Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;
  •    Psikoloji kuramlarına göre davranış kavramını açıklar.
  •    İstenmeyen öğrenci davranışını ortadan kaldırmaya yönelik uygun psikoloji yaklaşımlarını bilir.
  •    İstenmeyen öğrenci davranışlarının sınıflandırmasını yapar.
  •    İstenmeyen öğrenci davranışlarının nedenlerini kavrar.
  •    İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı kullanılan disiplin yöntemlerini bilir.
  •    İstenmeyen davranışı sergileyen öğrenciye yönelik uygun disiplin yöntemini kullanır.
  •    İstenmeyen davranışları önleyici stratejileri uygular.
  •    İstenmeyen davranışlarla başa çıkma yollarını kullanır.
  •    Kazanılan davranışın kontrolü ve denetlemesini yapar.
      

 • Belge Durumu: Eğitime katılanlar MEBBİS'ten e-Sertifika alacaktır.
 • E itim Nas l Ger ekle tirilecek?:
  • MEBBİS üzerinden başvuru yapılacaktır.
  • Eğitim, Merkez ilçe Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde yüzyüze olarak yapılacaktır.
  • Eğitim, 3-4-10-11 Haziran tarihlerinde 30 saat, toplam 4 gün şeklinde yapılacaktır.
  • Başlama-Bitiş Saatleri:10:00-18:00